Edessä tärkeitä päätöksiä? Kohdemarkkinat pitäisi tuntea paremmin? Mitähän kilpailijat aikovat? Mitä asiakkaat todella haluavat? Apua! Mistä tietoa päätöksenteon tueksi?

Onnittelemme! Olet juuri oikeassa osoitteessa sivuillamme! Autamme sinua löytämään hyödyllistä tietoa asiakkaistasi, kilpailijoistasi ja markkinaympäristöstä, jossa toimit, jotta sinä voisit tehdä hyviä päätöksiä ja menestyä.

Palvelut.

vientikonsultointi saksankielisillä markkinoilla

Jos haluat viedä tuotteitasi Euroopan saksankieliselle alueelle (Saksa, Sveitsi, Itävalta, Liechtenstein) tai etsit yhteistyökumppania siellä, voimme toimia henkilökohtaisena avustajanasi tien avaamisessa. Kolmenkymmenen vuoden kokemus kulttuurista ja liike-elämän kuvioista Keski-Euroopassa yhdistettynä sujuvaan nykysaksan taitoon helpottavat kohteiden määrittämistä, yhteydenottoa ja liikesuhteen luomista.

Palvelut.

Asiakasseuranta

Jokainen yritys tarvitsee asiakkaita menestyäkseen. Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus ovat tärkeitä tekijöitä, joita tulee hoitaa ja mitata säännöllisesti.

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden toistuva mittaus sovituin aikavälein: kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain.

Net Promoter Score NPS

NPS suositteluideksi mittaa asiakkaan lojaalisuttaa ja valmiutta suositella tuotteita/palveluita. Usein toistuva mittaus.

Ad-hoc tutkimus

Tiettyyn tutkimustarpeeseen erikseen räätälöity tutkimus.

Menetelmät

Kvantitatiiviset: Lomake kyselyt, online kyselyt, haastattelut (puhelimitse tai henkilökohtaisesti)
Kvalitatiiviset: Ryhmähaastattelu (focus group), haastattelu (puolistrukturoitu, teema- tai syvähaastattelu)

Palvelut.

Kilpailuseuranta

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kilpailijatutkimus voi auttaa saavuttamaan juuri sen ratkaisevan kilpailuedun, joka saa yrityksesi lentämään.

Markkinaseuranta

Jatkuva tietyn markkina-alueen tai toimialan kehityksen seuranta avoimia lähteitä käyttäen. Analyysit ja raportit sovituin aikavälein: viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain.

Benchmarking

Yrityksesi tuotteiden, palvelujen, hintojen ja/tai prosessien vertaaminen kilpaileviin yrityksiin, toimialasi parhaisiin yrityksiin (best-in-class) tai yrityksiin eri toimialoilta.

Ad-hoc kilpailututkimukset

Tiettyyn tutkimustarpeeseen erikseen räätälöity tutkimus esimerkiksi kilpailevan yrityksen lyhyen aikavälin suunitelmista tai pitkän aikavälin strategiasta.

Menetelmät

Sekundääritutkimus: olemassa olevien lähteiden käyttö (open source)
Primääritutkimus: haastattelu, havainnointi, messu- ja näyttelykäynnit, mystery shopping-menetelmä

Palvelut.

Markkinatutkimus

Markkinatutkimuksen tavoite on kohdemarkkinoilla ilmenevien trendien, mahdollisuuksien ja riskien aikainen tunnistaminen sekä relevantin informaation työstäminen päätöksenteko prosessin tueksi.

Teemme markkinatutkimusta kohdistuen eri:

Kohderyhmiin

Työntekijät, raaka-aineiden/tuotteiden/palveluiden toimittajat, jälleenmyyjät, organisaatioiden jäsenet (yhdistykset, käyttäjäryhmät)

Aiheisiin

Tuotteet, palvelut, kampanjat, promootiot, ideat

Markkinoihin

Analyysejä valituista markkina-alueista ja toimialoista.

Menetelmät

Kvantitatiiviset: Lomake kyselyt, online kyselyt, haastattelut (puhelimitse tai henkilökohtaisesti)
Kvalitatiiviset: Ryhmähaastattelu (focus group), haastattelu (puolistrukturoitu, teema- tai syvähaastattelu)

Palvelut.

Trenditutkimus

Trenditutkimus tarkastelee yhteiskunnan eri alojen muutoksia ja virtauksia. Hyvän trenditutkimuksen pohja on erillisten trendihavaintojen oikeanlainen yhdistäminen ja verkottaminen.

Teemme tiivistelmiä, esitelmiä ja workshopeja ajankohtaisista ja nousevista sosiokulttuurisista ja kuluttaja-trendeistä laaja-alaisena katsauksena tai tietylle toimialalle ja/tai kohderyhmälle räätälöitynä.

Intelligence.

Intelligence tarkoittaa koko sitä tietomäärää, joka on saatavilla asiakkaista, kilpailijoista ja markkinaympäristöstä. Tieto on relevanttia, jos siitä on päätöksenteossa hyötyä.

Intelligence Agent on asiantuntija, joka etsii ja työstää relevanttia tietoa räätälöitynä asiakkaan toivomusten ja tarpeiden mukaan.

Yhdessä kanssasi määrittelemme parhaan menetelmän sinulle tarpeellisen informaation löytämiseen ja toimitamme tuloksen sovitun aikataulun puitteissa. Tarjoamme hyvän hinta-laatu-suhteen sekä selviä suosituksia päätöksentekoprosessiin.

Agent.

Intelligence Agent on asiantuntija, joka etsii ja työstää relevanttia tietoa räätälöitynä asiakkaan toivomusten ja tarpeiden mukaan.

Intelligence Agent palveluksessanne:

Maarit Seppä

  • Valtiotieteen maisteri, sosiologi
  • Suomen ja Sveitsin kaksoiskansalainen, elää ja työskentelee Zürichissä, Sveitsissä
  • Yli 20 vuoden käytännön kokemus asiakas-, kilpailu-, markkina-ja trenditutkimuksesta sekä projektinjohtamisesta, certified SCRUM Master
  • Intag Intelligence Agent yrityksen perustaja ja omistaja vuodesta 2002
  • Antaa mielellään henkilökohtaisesti lisätietoja projekteistamme, menetelmistämme ja referensseistä osoitteessa maarit.seppae@intag.ch

LinkedIn
Xing

Picture Maarit Seppä

Yhteystiedot.

Intag Intelligence Agent
Kurplatz 2
5400 Baden
Sveitsi

+41 79 352 77 67

info@intag.ch